webinar register page

Webinar banner
This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
Karriärmöjligheter vid Europeiska Centralbanken
Europeiska centralbanken arbetar för Europa. Att jobba för ECB är att arbeta för prisstabilitet i euroområdet och se till att människors pengar är säkra på banken.

Vill du veta vilka karriärmöjligheter finns vid ECB? Universitets- och högskolerådet anordnar ett webbinar och berättar om möjligheter till praktik och arbete vid ECB.

Under vårt webbinar får du träffa svenskar som arbetar och praktiserar på ECB och ställa frågor. Kom ihåg att genom praktik och arbete på ECB kan du hjälpa till att göra skillnad.
Deltagare:
- Sofia Lundgren, Finansiell riskanalytiker, avdelningen för risk management inom riskanalys
- Sara Jarrolf Prager, HR administratör, avdelningen för Employee services
- Lou Regen, Trainee inom intern kommunikation
Moderator: Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering, Universitets- och högskolerådet

May 25, 2022 12:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Asia Riazantceva.