webinar register page

Webinar banner
Ett steg närmare din EU-karriär
Informationswebbinar om EU-karriärmöjligheter. Universitets- och högskolerådet tillsammans med Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen berättar om möjligheter till arbete och praktik vid EU:s institutioner, byråer och organ.

Catherine Delacour, Head of Sector – Return, DG HOME, Europeiska kommissionen, berättar om sin EU-karriär och svarar på frågor.

Asia Riazantceva, samordnare EU-rekrytering, Universitets- och högskolerådet, och Natalie Imani, handläggare EU-rekrytering, Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen medverkar och svarar på frågor om EU-rekryteringsprocess och EU-karriärmöjligheter.

Apr 21, 2021 10:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Asia Riazantceva.